Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Åsa Lindhagen träffade Barnrättsdelegationen

Publicerad

Den 4 februari träffade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Barnrättsdelegationen. På dagordningen stod det fortsatta arbetet med barnrättsfrågorna efter att barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet.

 • Åsa Lindhagen i samspråk med Barnrättsdelegationens två nya medlemsorganisationer Maskrosbarn och Barnrättsbyrån.

  Åsa Lindhagen i samspråk med Barnrättsdelegationens två nya medlemsorganisationer Maskrosbarn och Barnrättsbyrån.

  Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

 • Diskussioner om nästa steg i arbetet med barnkonventionen.

  Diskussioner om nästa steg i arbetet med barnkonventionen.

  Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

 • Representanter från Rädda Barnens Ungdomsförbund, LSU och Barnombudsmannen.

  Representanter från Rädda Barnens Ungdomsförbund, LSU och Barnombudsmannen.

  Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

 • Åsa Lindhagen, Barnombudsmannen och generalsekreterare för Unicef Sverige.

  Åsa Lindhagen, Barnombudsmannen och Unicef Sveriges generalsekreterare.

  Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

Barnrättsdelegationen består av representanter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnets rättigheter samt Barnombudsmannen. Organisationerna Barnrättsbyrån och Maskrosbarn är nya i delegationen och deltog för första gången.

Jämställdhetsministern tackade alla organisationer för deras viktiga arbete och bad mötesdeltagarna att komma med inspel och synpunkter till regeringens fortsatta arbete med barnets rättigheter. Jämställdhetsministern lyfte artikel 12 i barnkonventionen, om att barn ska få uttrycka åsikter och få dom beaktade i alla frågor som rör dem. 

– Att få göra sin röst hörd och bli lyssnad på är inte bara en rättighet som varje barn har enligt barnkonventionen, det är också en fråga om kvalitet. Genom att lyssna på barnet kan samhället göra ett bättre jobb. Det handlar både om att lyssna till enskilda barn men också vad barn sammantaget säger om till exempel skolan och socialtjänsten, sa Åsa Lindhagen.

Barnrättsdelegationens medlemmar

Barnrättsdelegationen består av representanter från

- Stiftelsen Allmänna Barnhuset
- Barnombudsmannen
- Barnrättsbyrån
- Bris
- ECPAT
- Friends
- Global Child Forum
- LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer)
- Maskrosbarn
- Nätverket för barnkonventionen
- PLAN Sverige
- RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga)
- Rädda Barnen
- Rädda Barnens ungdomsförbund
- SOS barnbyar
- Synskadades riksförbund
- UNICEF Sverige
- World Childhood Foundation

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Om Barnrättsdelegationen

Regeringen beslutade den 14 februari 2016 att inrätta en barnrättsdelegation som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt. Arbetet med att stärka barnets rättigheter är en högt prioriterad fråga för regeringen och ett systematiskt samarbete med civilsamhället inom ramen för en barnrättsdelegation är ett viktigt led i det arbetet.