Artikel från Socialdepartementet

EU:s hälsoministrar om coronaviruset

Publicerad

Hälsoministrarna antog slutsatser om att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna för att hantera de utmaningar som kan uppstå i samband med coronaviruset, när de träffades i Bryssel 13 februari.

Socialminister Lena Hallengren i samtal med svensk media efter rådsmötet.
Socialminister Lena Hallengren i samtal med svensk media efter rådsmötet. Foto: EU-representationen

-Syftet med mötet ska inte underskattas, det handlar om att EU behöver visa att vi har en samsyn, att vi står enade, att vi har en god samordning och att den beredskap vi förväntar oss att varje land har och som vi förväntar oss att EU gemensamt har fungerar, sade socialminister Lena Hallengren efter mötet.

Hälsoministrarna uppmanade EU-kommissionen att ta reda på hur tillgången till personlig skyddsutrustning påverkas och att granska konsekvenserna av globala hälsorisker för tillgången av läkemedel i EU.

Socialminister Lena Hallengren representerade Sverige på mötet.

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor, UUKI

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.