Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU-resan: EU-ministern möter unga runt om i Sverige

Publicerad

Hur ser svenska elever och studenter på dagens EU? Vet de hur EU påverkar deras vardag och känner de att de kan påverka de förordningar och direktiv som beslutas om i Bryssel? För att ta reda på detta, besöker EU-minister Hans Dahlgren under året skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige. EU-ministern hoppas även att få med sig ungas perspektiv på vad EU ska vara i framtiden.

  • Hans Dahlgren i ett klassrum

    EU-minister Hans Dahlgren vill öka elevers kunskap om och delaktighet i EU-frågor. Här på besök i Skaraborg.

    Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

  • EU-minister Hans Dahlgren vid ett bord tillsammans med några elever

    EU-minister Hans Dahlgren på besök i Gävle.

    Foto: Lise Johansson Kalén/Regeringskansliet

I år har Sverige varit med i EU i 25 år. Storbritannien har nyligen lämnat unionen och en nytillträdd kommission har presenterat sitt arbetsprogram för de kommande åren. De senaste åren har stats- och regeringscheferna inom EU diskuterat EU:s framtida utveckling och en framtidskonferens som spänner över två år inleds senare i vår.

Under året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor, universitet och högskolor runt om i Sverige. Förhoppningen är att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor, samt fånga upp ungas tankar och förhoppningar kring framtidens EU.

Vad tror du intresserar ungdomar mest när det kommer till EU?

- Det är ofta frågor som liknar dem på den inrikespolitiska dagordningen i Sverige. Framförallt klimat men också säkerhet och migration. Dessutom finns en nyfikenhet om vad EU egentligen är och hur arbetet fungerar i praktiken, säger Hans Dahlgren.

Tror du att de som vuxit upp med Sverige som EU-medlem ser på Europeiska unionen annorlunda än de som minns när Sverige ännu inte var med?

- Ja, det finns en skillnad. För många som växer upp nu det nog rätt självklart att Sverige är medlem. Vi som är lite äldre minns ju att EU-medlemskapet en gång i tiden var en mycket omdebatterad fråga och det minnet finns ju inte hos de yngre. Men överlag, både bland yngre och äldre, har stödet för EU ökat i Sverige.

Vad hoppas du kunna förmedla till ungdomarna?

- Jag vill att de ska få en bild av vilka frågor Sverige arbetar för i EU. Det handlar om klimatet och att skapa flera jobb, om hållbar migration och att Europa också ska ha en social dimension. Och inte minst – att genom samarbete med andra länder så värnar vi freden.

Hur kommer besöken att bidra till ditt fortsatta arbete med EU-frågor?

- Det är en del i mitt uppdrag, att sprida information och kunskap om EU-politiken. Men det ger mig också möjlighet att träffa yngre personer, att få möjlighet till samtal och få lyssna på vad de tycker är viktigt, säger EU-ministern.

Bakgrund

Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att medborgarnas möjligheter att ha insyn i och vara delaktiga i beslut som fattas på EU-nivå ska vara lika god som när det gäller den kommunala, regionala och nationella nivån.

Syfte med EU-ministerns resor

Det övergripande syftet med EU-ministerns inrikesresor under 2020 är att bidra till att öka delaktigheten i EU-arbetet, genom ökad kunskap om EU, informera och samtala om regeringens EU-prioriteringar, och föra en dialog om EU:s framtid. Syftet är också att tydliggöra hur EU påverkar medborgarnas vardag och ungas möjligheter inom EU.

Regeringens EU-prioriteringar

Lösningen på många av de stora samhällsutmaningar som vi står inför kräver samarbete och för Sverige är medlemskapet i EU ett centralt fundament. En handlingskraftig union behövs som kan ta sig an inte bara dagens utmaningar utan även morgondagens. I EU-samarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokrati och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.