Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget på EU-ministrarnas möte i Bryssel

Publicerad

På ministerrådsmötet 17 februari förberedde EU-minister Hans Dahlgren och hans EU-kollegor det extrainsatta toppmötet om EU:s långtidsbudget senare i veckan.

EU-ministrarna diskuterade det nya förslaget om EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 som Europeiska rådets ordförande Charles Michel presenterade i fredags förra veckan. Förslaget är tänkt att ligga till grund för en slutlig uppgörelse mellan EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådet 20 februari.

På mötet framförde EU-minister Hans Dahlgren att förslaget inte är bra nog.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om mötet i allmänna rådet 17 februari

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.