Innehållet publicerades under perioden

-

Ledamöter med uppdrag att göra skillnad för Sverige – och världen

Publicerad

Samverkansgruppernas ledamöter är utsedda. I måndags träffades ledamöterna i de fyra samverkansprogrammen. Statsminister Stefan Löfven, fem statsråd och flera statssekreterare var på plats på mötet för att visa att hela regeringen står bakom initiativet.

En stor grupp människor står tillsammans, med statsministern och flera statsråd i förgrunden
Statsminister Stefan Löfven, näringsminister Ibrahim Baylan, utbildningsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark var med när ledamöterna i samverkansgrupperna i regeringens strategiska samverkansprogram presenterades 10 februari 2020. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven inledde mötet.

– Vi står inför helt nya utmaningar, en av de största är förstås klimatförändringarna. Vi kan inte hantera det genom att göra som vi alltid gjort. Det krävs innovation! Jag kan inte se något annat land som är bättre lämpat än Sverige att ta sig an den här utmaningen, sa Stefan Löfven.

– Ni kan göra skillnad – som individer, genom era företag och organisationer, genom samverkan. Ni är med i något som har betydelse för vårt land och för en hel värld, fortsatte han, vänd till ledamöterna i samverkansgrupperna.

Näringsminister Ibrahim Baylan har ett särskilt uppdrag för att samordna samverkansprogrammen.

– I Sverige är vi bra på att samverka. Själva idén bakom samverkansprogrammen är att tillsammans få fram och genomföra nya idéer som svarar på de samhällsutmaningar vi ser. Så rustar vi oss inför framtiden och stärker Sveriges konkurrenskraft. Känn att ni har mandat att ifrågasätta givna sanningar, sa Ibrahim Baylan.

Samverkansprogrammen sträcker sig över flera departement. Anna Ekström, utbildningsminister, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister talade också under mötet. Även Miljödepartementet och Socialdepartementet är involverade i samverkansprogrammen.

Samverkansgrupperna består av experter och företrädare för näringsliv, akademi och civilsamhället så väl som det offentliga samhället och har en rådgivande roll. Varje samverkansgrupp har omkring 20 ledamöter. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansgrupperna bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

De fyra samverkansprogrammens teman för 2019-2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna ingått med Centerpartiet och Liberalerna och bygger på Sveriges och svenskt näringslivs styrkor och områden som bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt:

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande