Artikel från Justitiedepartementet

Målinriktad och konstruktiv dialog med byggbranschen om bättre kontroll av sprängmedel

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag träffat företrädare för byggbranschen för att diskutera hur säkerheten kring hantering av sprängmedel kan öka. De sprängningar som har inträffat den senaste tiden har i flera fall utförts med sprängmedel.

Inrikesminister Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Jag har idag haft ett konstruktivt möte med byggbranschen och vi konstaterar att det finns en hel del att ta tag i. Polisen kraftsamlar just nu i Operation Rimfrost mot sprängningar i Sverige, och har den senaste tiden slagit ut flera bombnätverk. Regeringen arbetar brett för att bekämpa den grova brottsligheten, bland annat genom vårt program med 34 åtgärder, men jag kan konstatera att det finns en hel del att ta tag i vad gäller säkerheten kopplat till den civila användningen av sprängmedel där aktörerna i byggbranschen har en viktig roll. Vi är överens om att ha en fortsatt dialog och arbeta ihop för att öka säkerheten och se till att kriminella inte får tag i sprängmedel i Sverige, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Några av frågorna som diskuterades vid dagens möte var:

  • utökade personkontroller av de som hanterar sprängmedel,
  • stärkt kommunal tillsyn på området, där MSB har ansvar för att hjälpa kommunerna i detta arbete,
  • ursprungsmärkning av sprängmedel,
  • kraven vad gäller förvaring av sprängmedel samt
  • kvalifikationskrav på utbildningarna för den som hanterar sprängmedel.

Regeringen ska under det kommande halvåret gå fram med flera förslag som skärper straffen och kraven på annan hantering av sprängämnen. Det handlar bland annat om bestämmelser som försvårar möjligheten för privatpersoner och andra obehöriga att få tillgång till kemikalier som används vid tillverkning av hemmagjorda sprängämnen.

Andra förslag handlar om att fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grova eller synnerligen grova, och skärpta straff för de synnerligen grova brotten. Vapensmuggling och smuggling av explosiva varor ska även bli egna brott, med strängare straffskalor än för andra smugglingsbrott. Genom straffskärpningarna kommer grova och synnerligen grova brott att innebära obligatorisk häktning.

I höst ska den utredare som ser över polisens utrymme att göra husrannsakan redovisa sitt arbete. I uppdraget ingår att se vad som kan göras för att polisen ska få bättre möjligheter att göra husrannsakan för att leta efter vapen och sprängämnen i förebyggande syfte.