Nils Cederstierna utses till utredare för utredning om cybersäkerhet

Publicerad

Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Peter Hultqvist, utsåg den 30 januari 2020 Nils Cederstierna till regeringens särskilda utredare för utredningen Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet.

Den 31 oktober 2019 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om svensk anpassning till EU:s cybersäkerhetsakt och om vissa åtgärder till skydd för verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet. Utredaren ska föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser som cybersäkerhetsakten ger anledning till.

Cybersäkerhetsakten är en EU-förordning som trädde ikraft under sommaren 2019. Syftet med förordningen är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och samtidigt sträva efter att uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet, cyberresiliens och förtroende inom unionen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2021.