Nu startar Välfärdskommissionens arbete

Publicerad

Regeringens nybildade Välfärdskommission ska stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalité i framtiden. Under tisdagen samlades ledamöterna för ett första möte.

  • Alla deltagare samlad från mötet

    Välfärdskommissionens består av finansminister Magdalena Andersson, ordförande, civilminister Lena Micko, socialminister Lena Hallengren, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, utbildningsminister Anna Ekström, Veronica Magnusson, TCO, Heidi Stensmyren, Saco, Tobias Baudin, LO, Anders Henriksson, SKR och Anders Knape, SKR (ej med på bild).

    Foto: Ninni Anderssson/Regeringskansliet

  • Välfärdskommissionens ledamöter

    Välfärdskommissionens första möte hölls i finansdepartements lokaler den 4 februari 2020.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Representanter från stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer sitter med i kommissionen. Under det första mötet som hölls på Finansdepartementet i Stockholm beskrev deltagarna sina förväntningar på det kommande arbetet.

Vid mötet diskuterades också de fyra områdena som kommissionen särskilt ska prioritera: kompetensförsörjning och arbetsmiljö, digitalisering, styrning samt effektivt nyttjande av offentliga resurser. Statsråden berättade även om regeringens pågående arbete kopplat till dessa områden.

Kommissionen kommer hålla möten fyra gånger per år. Till kommissionen knyts en referensgrupp som består av representanter från Regeringskansliet och de berörda organisationerna. Referensgruppen kommer hålla åtta möten per år. För att stödja kommissionen och referensgruppen inrättas även ett kansli.

Regeringen har inrättat Välfärdskommissionen mot bakgrund av de utmaningar som den svenska välfärden står inför, bland annat till följd av en förändrad ålderssammansättning och en snabb urbaniseringstakt.