Utbildningsministrar diskuterar kompetensflykt och utbildningens roll

Publicerad

När utbildningsminister Anna Ekström träffar sina kollegor från EU:s medlemsländer den 20 februari ska de diskutera utbildningens betydelse i den europeiska planeringsterminen och rörlighet av högutbildade personer.

Utbildningsminister Anna Ekström från ett tidigare möte.
Utbildningsminister Anna Ekström från ett tidigare möte. Foto: EU-representationen

Utbildningens roll i den europeiska planeringsterminen

Det kroatiska ordförandeskapet har tagit fram ett uttalande om att stärka utbildningssektorns roll i den europeiska planeringsterminen. Anledningen är bland annat att investering i utbildning bör kopplas tydligare till terminen.  

Uttalandet innehåller förslag på att utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning ska ses som en helhet samt att behovet av livslångt lärande ökar.

Kompetenscirkulation mot kompetensflykt

Utbildningsministrarna ska diskutera ett förslag som tar upp problematiken med att flera medlemsländer drabbas av kompetensflykt på grund av att högutbildade personer väljer att lämna sina ursprungsländer. Syftet med diskussionen är utbyte av erfarenheter och förslag på hur europeisk rörlighet kan vara till nytta för alla medlemsländer.

Utbildningsminister Anna Ekström företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

 

Merom arbetet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor (UUKI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.