Artikel från Justitiedepartementet

Ändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – frågor och svar

Publicerad Uppdaterad

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt och vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Regeringen beslöt därför i november 2020 att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare med undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta den tillfälliga covid-19-lagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen samma dag fattat beslut om en ny förordning, kallad begränsningsförordningen. Den innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari 2021.

Bestämmelserna i förbudsförordningen överfördes i samband med detta till begränsningsförordningen och förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar upphörde att gälla.

Pressmeddelande: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen)

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av begränsningsförordningen.

Länsstyrelsens webbplats

Bakgrund

Regeringen beslutade i mars 2020 om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med ett visst antal deltagare. Regeringen använde möjligheten i ordningslagen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelades i en förordning (SFS 2020:114) som har ändrats flera gånger.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.