Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Åsa Lindhagen i digitalt möte med civilsamhället med fokus på områden med socioekonomiska utmaningar

Publicerad

Den 27 mars mötte Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, representanter från civilsamhället. Syftet var att få en bild av vilka konsekvenser det nya coronaviruset har för personer boende i områden med socioekonomiska utmaningar.

  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen sitter vid ett konferensbord och pratar.

    Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under det digitala mötet med representanter från civilsamhället.

    Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

Föreningar från olika delar av civilsamhället delade med sig av behov och förslag till regeringen utifrån hur de och deras medlemmar påverkas av coronaviruset. De lyfte även det arbete som redan pågår i civilsamhället och hur de på olika sätt kan vara ett stöd. Exempelvis genom att målgruppsanpassa och översätta information eller att upprätthålla olika former av sociala nätverk.     

Medskicken handlade dels om den oro som personer i redan utsatta situationer känner, både utifrån ett hälsoperspektiv men också utifrån de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Även civilsamhällets utmaningar att driva sina verksamheter vidare som normalt lyftes.

– Civilsamhället har en viktig roll i vår demokrati och i att arbeta för alla människors lika värde, vi är tacksamma för det arbete de gör i den här situationen, säger Åsa Lindhagen.

Deltagande organisationer

På mötet deltog: SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige), RIFFI Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Kompis Sverige, SIU (Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala), NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället), Röda Korset, LSU och Bling Startup.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.