Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Åsa Lindhagen i möte med Barnrättsdelegationen

Publicerad

Måndag den 23 mars hade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen för att få en lägesbeskrivning av barn och ungas situation med anledning av det nya coronaviruset.

  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Britta Holmberg, World Childhood Foundation.

    Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Britta Holmberg, World Childhood Foundation.

    Foto: Regeringskansliet.

  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen.

    Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen.

    Foto: Regeringskansliet.

Organisationerna lyfte medskick och förslag till regeringen utifrån vilka konsekvenser ett minskat antal sociala aktiviteter kan ha för barn i utsatta situationer. Detsamma gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation att gymnasieskolan ska bedrivas via fjärr- och distansundervisning.

Bland annat påpekade organisationerna vikten av att anpassa information om det nya coronaviruset till barn och unga. De lyfte även att det måste finnas olika former av mötesplatser där barn kan träffa trygga vuxna även i ett läge när man inte kan gå till skola eller utöva fritidsaktiviteter som normalt. 

– Vi vet att läget för barn och unga i utsatta situationer riskerar att bli ännu tuffare i den här krisen. Vårt ansvar är att ge varje barn skydd och stöd och klara situationen på bästa sätt, säger Åsa Lindhagen. 

Arbetsmarknadsdepartementet arbetar vidare utifrån inspelen och kommer att ha fortsatt dialog med Barnrättsdelegationen.

Barnrättsdelegationen

Barnrättsdelegationen består av representanter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnets rättigheter samt Barnombudsmannen. Delegationen inrättades av regeringen 2016 som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt. Barnrättsdelegationen består av representanter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, Barnrättsbyrån, Bris, ECPAT, Friends, Global Child Forum, LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer), Maskrosbarn, Nätverket för barnkonventionen, PLAN Sverige, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund, SOS barnbyar, Synskadades riksförbund, UNICEF Sverige och World Childhood Foundation.