Bilateralt försvarsministermöte mellan Sverige och Finland i Karlskrona

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte tillsammans med sin finske kollega Antti Kaikkonen Karlskrona den 9–10 mars. Försvarsministrarna diskuterade säkerhetsläget i Östersjöregionen, bilateralt försvarssamarbete, kommande övningsverksamhet, internationella insatser och andra frågor av gemensamt intresse.

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Antti Kaikkonen hälsas välkomna till Marinbasen i Karlskrona.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Antti Kaikkonen hälsas välkomna till Marinbasen i Karlskrona.

  Foto: Natalie Sial/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Antti Kaikkonen framför ubåten HMS Halland.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Antti Kaikkonen framför ubåten HMS Halland.

  Foto: Natalie Sial/Regeringskansliet

 • De svenska och finska försvarsministrarna sitter vid bord i mässen på ubåten HMS halland och får en genomgång av fartygschefen.

  De svenska och finska försvarsministrarna ombord på ubåten HMS Halland.

  Foto: Natalie Sial/Regeringskansliet

Under besöket i Karlskrona genomförde Peter Hultqvist och Antti Kaikkonen ett bilateralt möte och diskuterade bland annat den säkerhetsläget i Östersjöregionen, fördjupat försvarssamarbete, övningsverksamhet och försvarsmaterielsamarbete. Även internationella insatser och aktuella frågor kopplat till samarbetet inom EU och inom ramen för ländernas partnerskap med Nato diskuterades.

Besöket i Karlskrona inleddes med att ministrarna togs emot av Försvarsmaktens marinchef Ewa Skoog Haslum och fick en presentation av verksamheten på Marinbasen. Ministrarna genomförde även ett besök ombord på en av Försvarsmaktens ubåtar samt på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos.

Steg mot närmare samarbete

Mötets huvudsakliga syfte var den fortsatta utvecklingen av det bilaterala försvarssamarbetet. Försvarssamarbetet bedrivs inom ett stort antal områden, såsom bilateral operationsplanering, övningssamarbete, ömsesidigt nyttjande av militär infrastruktur, försvarsmaterielsamarbete, personalutbyte med mera. Samarbetet omfattar ett stort antal aktiviteter som bedrivs återkommande inom samtliga stridskrafter, inte minst inom ramen för nationell och internationell övningsverksamhet.

Den 5 mars beslutade regeringen om en proposition till riksdagen med ett antal lagförslag om operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Lagförslagen syftar till att möjliggöra snabbare beslut om att ge respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet, bland annat genom att regeringen bemyndigas att fatta fler beslut än i dagsläget.

- Vi har under de senaste åren tagit viktiga steg i att stärka försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Vi tar ett gemensamt ansvar såväl i fredstid som i händelse av kris och krig, vilket sammantaget har en stabiliserande effekt och höjer tröskeln för militära incidenter i vårt närområde. Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland kommer fortsatt vara centralt i hanteringen av nuvarande och framtida säkerhetsutmaningar, säger Peter Hultqvist.