Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Fortsatt studiestöd till studerande vid extraordinära händelser

Publicerad

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 18 mars alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans, det vill säga inte i de ordinarie lokalerna.

Matilda Ernkrans, Anna Ekström, Stefan Löfven och Johan Carlson
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, berättar vid en pressträff om vad som gäller för studiestödet till studerande vid extraordinära händelser. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

- Så länge undervisning ges, till exempel genom distansundervisning, kommer studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd fortsätta lämnas som vanligt. Om undervisningen helt skulle ställas in med anledning av coronaviruset, är det dock viktigt för mig att studerande ska kunna känna sig trygga och inte riskera att stå utan försörjning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen kommer därför inom kort att lägga ett förslag på riksdagens bord som gör det möjligt för regeringen att besluta att studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser, som vid den nuvarande coronasituationen, ska få behålla sina studiemedel för den period de redan beviljats för. Detta ska även gälla studiestartsstödet till vissa arbetslösa som behöver läsa in en grund- eller gymnasieutbildning. Gymnasieelevernas studiehjälp ska fortsatt betalas ut.

Regeringens bedöm­ning är att beviljat studielån som lämnas vid extra­ordinära händelser i de fall ingen undervisning ges, inte heller bör behöva betalas tillbaka.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Fakta

Studiehjälp är i huvudsak studiebidrag som lämnas till elever i gymnasieskolan.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån och kan lämnas för studier på till exempel universitet och högskola, komvux eller yrkeshögskola. Stödet kan lämnas för studier i Sverige och utomlands.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att studera på grundläggande och gymnasial nivå, till exempel komvux eller folkhögskola.