Frågor och svar om tillfälligt slopad karensdag och tillfälligt avskaffande av krav på läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Publicerad

Ta del av frågor och svar om tillfälligt slopad karensdag samt tillfälligt avskaffande av krav på läkarintyg för ersättning efter sjunde dagen för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med ersättning i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning.

Tillfälligt avskaffad karensdag för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Vad innebär det att karensdagen tillfälligt avskaffas för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program?

Svar: Det innebär att ersättning i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning tillfälligt även kommer att lämnas för den första dagen i en sjukperiod (karensdagen).

Vad är syftet med tillfälligt avskaffad karensdag?

Svar: Syftet med förändringen är att minska smittspridningen.

Vem betalar ut ersättningen för karensavdraget?

Svar: Försäkringskassan ska lämna aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning för den första dagen i en sjukperiod (karensdagen).

Ersättning lämnas endast om personen har anmält sjukdomen till Arbetsförmedlingen den första sjukdagen.

Hur kommer det att gå till i praktiken med utbetalningen av ersättning?

Svar: Den som blir sjuk vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program ska fortsatt sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen. Ersättning för karensdagen kommer att lämnas från Försäkringskassan i samband med ansökan om ersättning av aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning.

Från och med när ska detta gälla?

Svar: Det ska gälla tillfälligt från och med den 11 mars.

 

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för ersättning efter sjunde dagen

Vad innebär åtgärden att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg för ersättning efter sjunde dagen?

Svar: Den som är sjuk och förhindrad att delta i insatser inom arbetsmarknadspolitiska program behöver inte lämna läkarintyg till Arbetsförmedlingen om sjukdomen för att få fortsatt utbetald ersättning efter den sjunde sjukdagen.

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg?

Svar: Syftet är att minska riskerna för att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Från och med när ska detta gälla?

Svar: Det ska gälla tillfälligt från och med den 13 mars 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Arbetsmarknadsdepartementets registrator.