Artikel från Miljödepartementet

Klimat i fokus på EU:s miljöråd

Publicerad

Flera klimatfrågor var uppe när miljö- och klimatminister Isabella Lövin träffade EU-kollegorna i Bryssel 5 mars. Ministrarna antog också slutsatser om luftkvalitet.

På miljörådets möte i Bryssel 5 mars diskuterade EU:s miljöministrar den gröna given och ett förslag till en europeisk klimatlag.

– Det är bra att EU-kommissionen lägger fram en klimatlag. Vi behöver ett ramverk för hur EU som helhet ska minska utsläppen. Sedan hade vi önskat att det hade varit tydligare och gått längre vad gäller 2030-målen. Vi behöver ett åtagande där EU visar ledarskap inför FN:s klimatmöte i Glasgow i november. Och vi vill också se att målet om netto-nollutsläpp ska gälla för varje medlemsland, inte bara EU som helhet, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin i samband med mötet.

Ministrarna kom också överens om EU:s långsiktiga strategi för utveckling mot låga växthusgasutsläpp som EU ska skicka in till FN:s klimatsekretariat. Ministrarna antog även slutsatser om luftkvalitet.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige.

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.