Artikel från Socialdepartementet

Lägesuppdatering om coronaviruset på hälsorådet

Publicerad

Hälsoministrarna träffas den 6 mars för att diskutera om EU-länderna behöver samordna sig bättre med anledning av det ökade antalet smittade i EU-länderna de senaste veckorna.

Socialminister Lena Hallengren i samtal med journalister från ett tidigare rådsmöte
Socialminister Lena Hallengren i samtal med journalister från ett tidigare rådsmöte Foto: EU-representationen

Ministrarna ska diskutera om det finns behov av ytterligare samordning med anledning av coronavirusets spridning. De ska även dela information om vilka åtgärder som har utförts eller planeras på nationell nivå.

Socialminister Lena Hallengren företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, hälso- och sjukvårdsfrågor och konsumentfrågor (Epsco)

Mer om mötet i Epsco-rådet 6 mars

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.