Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset. Arbete inom folkhälsa, sjukvård, social omsorg och social-försäkringar, 20 mars

Publicerad

Det nya coronaviruset sprider sig just nu.
Viruset orsakar sjukdomen covid-19.
Sveriges regering följer utvecklingen noga.
Regeringen har kontakt med
ansvariga myndigheter varje dag.
Här kan du läsa om några av regeringens beslut.
Vi berättar också om vad vi gör inom
Social-departementets områden.

En kvinna står och talar.
Socialminister Lena Hallengren på en pressträff 13 mars. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu får sjukvården fler andnings-skydd

Den 19 mars skrev Social-styrelsen avtal
med ett företag.
De ska nu leverera stora mängder andningsskydd
till den svenska sjukvården.

– 200 000 extra andningsskydd i månaden,
det är en rejäl ökning.
Det betyder mycket i den här situationen.
Och det är en lång-siktig lösning.
Skydden görs i Sverige,
säger social-minister Lena Hallengren.

Ansvariga myndigheter
får i uppdrag att se till
att färre människor blir smittade

Folkhälso-myndigheten

Folkhälsomyndigheten samordnar
smitt-skyddet i Sverige.
De berättar varje dag
hur läget är i Sverige just nu.

Social-styrelsen

Socialstyrelsen hjälper regionerna.
De samordnar så att
hälso- och sjukvården är beredd
i regionerna.

Regeringen

Regeringen har kontakt med
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
varje dag.

Regeringen har gett dem flera uppdrag
som ska göra att coronaviruset
sprider sig mindre.

Expert-myndigheter och hälso- och sjukvården
ska få vad de behöver.
Det ska regeringen se till.
De behöver till exempel
fler sjukvårds-platser.

Sjukhusen ska få fler
intensiv-vårds-platser

Regionerna i hela Sverige
arbetar för att kunna ta hand om
fler patienter som behöver intensiv-vård.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen
att hjälpa regionerna.

Socialstyrelsen är samordnare för hela landet.
De ska se till att det finns tillräckligt många
vårdplatser och intensivvårdsplatser
på sjukhusen.

Socialstyrelsen är nu inköps-central
för skydds-utrustning och sjukvårds-material

Socialstyrelsen ansvarar nu för att köpa in
skyddsutrustning och material till sjukvården.
De ska också köpa in
viss medicinsk-teknisk utrustning.
Social-minister Lena Hallengren och
närings-minister Ibrahim Baylan
har träffat chefer i industrin.
De har diskuterat tillsammans
vad industrin kan leverera.

Karens-dagen är borta och
du behöver inget läkar-intyg

Karens

Regeringen har föreslagit att
ta bort karens-avdraget tillfälligt.
Det betyder att du får sjuk-lön
från första dagen du är hemma.
Det är för att människor ska stanna hemma
även om de bara känner sig lite sjuka.

Om du är anställd ska du kunna få
pengar för karensavdraget
från Försäkrings-kassan.
Det gäller om du gör avdrag för karens
under perioden 11 mars till 31 maj 2020.

Läkarintyg

Regeringen har också föreslagit att
ta bort kravet på läkarintyg.
I vanliga fall måste du ha läkarintyg
från och med den åttonde sjuk-dagen
om du är sjuk-skriven.

Från 13 mars och tills vidare
behöver du inget läkarintyg.
Det är för att hälso- och sjukvården
ska få lite mindre att göra
under corona-krisen.

Socialstyrelsen informerar dig
som arbetar inom social-tjänst

Socialstyrelsen har fått i uppdrag
att sprida information om coronaviruset.
De ska informera all personal
inom socialtjänst.
Det gäller dig som arbetar inom
LSS, personlig assistans och äldre-omsorg.