Mikael Damberg och Anna Hallberg tog emot delbetänkande av utredning om utländska direktinvesteringar

Publicerad

I dag har inrikesminister Mikael Damberg och utrikeshandelsminister Anna Hallberg tagit emot Direktinvesteringsutredningens delbetänkande av utredaren Sten Heckscher.

Mikael Damberg, Sten Heckscher och Anna Hallberg
Mikael Damberg, Sten Heckscher och Anna Hallberg Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas.

Utredningen ska också föreslå de anpassningar och kompletterande bestämmelser som är nödvändiga för att EU:s förordning om utländska direktinvesteringar ska kunna tillämpas i Sverige, vilket utredningen lämnar förslag om i sitt delbetänkande.

Det var i augusti 2019 som regeringen beslutade att uppdra åt en särskild utredare, tidigare justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher, att föreslå ett system för granskning.

– När utländska aktörer försöker förvärva svenska företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller utvecklar känsliga teknologier kan det innebära risker för Sveriges säkerhet. Därför finns det ett stort behov av att ta fram lagstiftning som gör att vi kan kontrollera uppköpsförsöken, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– För Sverige är det viktigt med internationell handel och utländska investeringar. Det stärker Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt finns det behov av att kontrollera företagsförvärv som kan innebära skada för Sveriges säkerhet, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 2 november 2021.