Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Möte om arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården med anledning av coronaviruset

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har idag träffat representanter för arbetsmarknadens parter inom hälso- och sjukvårdsområdet samt Arbetsmiljöverket för ett möte med anledning av det nya coronaviruset.

Foto: Regeringskansliet

Under mötet diskuterades hur regeringen, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter i den pågående coronakrisen kan skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Deltagarna gav en lägesbild av situationen och diskuterade vilka eventuella åtgärder som kan vidtas för att underlätta för verksamheten och personalen.