Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Om förslaget till ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Publicerad

Regeringen har presenterat flera budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om tillfälligt ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag. Förslaget syftar till att fler företagare ska få en utökad möjlighet att ta del av arbetslöshetsförsäkringen.

En företagare har enligt gällande ordning rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Företagaren behöver således avyttra företaget (eller sin del av det), avregistrera F-skatt och så vidare. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande, att ha ett tillfälligt uppehåll i verksamheten. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa.

Om företagaren efter en tid med a-kassa återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. För att ha rätt till a-kassa i en sådan situation, behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten.

Med anledning av covid-19 avser regeringen besluta om en tillfälligt utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande.  Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln.