Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Samtal med det civila samhället angående effekter av det nya coronaviruset

Publicerad

Den 18 mars bjöd Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna in ett flertal organisationer från det civila samhället för att diskutera deras frågor och utmaningar med anledning av det nya coronaviruset. Syftet med mötet var att ge organisationerna en möjlighet att ge sin bild av nuläget och för regeringen att lyssna in vilka insatser de gör, frågor de får och vad de upplever behöver göras för det fortsatta arbetet.

Amanda Lind sitter vid ett bord i ett konferensrum och talar med deltagarna på mötet.
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna i samtal med ett flertal organisationer från det civila samhället för att diskutera deras frågor och utmaningar med anledning av det nya coronaviruset. Foto: Regeringskansliet

Under mötet lyftes det bland annat upp hur civilsamhällets olika verksamheter drabbats mycket hårt av den rådande situationen. Bland annat har coronavirusets effekter lett till begränsningar för många i att stötta utsatta målgrupper, att finansiera verksamheten och fullfölja åtaganden, men också svåra ekonomiska förutsättningar till följd av inställda utbildningar, möten och evenemang. Samtidigt framkom det tydligt att civilsamhället redan går samman, hjälper varandra och kommer med kreativa lösningar på de olika utmaningar som samhället står inför.

- Jag blir stolt och imponerad när jag hör hur civilsamhället och föreningslivet organiserar sig och ställer upp för sina medmänniskor i en svår tid. Sveriges civilsamhälle och föreningsliv har ett engagemang och en vana att organisera sig snabbt och effektivt, de ställer upp och gör skillnad i det nära, och inte minst för de mest utsatta. Det är därför väldigt viktigt att vi i regeringen lyssnar in och för dialog med dem som gör det här viktiga arbetet, säger kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind.

Fakta – Sveriges civila samhälle

Mer än 50 procent av befolkningen är ideellt engagerad i någon av landets ca 250 000 ideella organisationer. Civila samhällets organisationer är arbetsgivare åt fler än
180 000 personer.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Deltagande organisationer

 • Astma- och Allergiförbundet
 • Civilförsvarsförbundet
 • Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
 • Funktionsrätt Sverige
 • Hela Människan
 • Individuell Människohjälp
 • LSU Landsrådet Sveriges ungdomsorganisationer
 • Pensionärernas riksorganisation
 • Pingst - fria församlingar i samverkan
 • Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler
 • Riksidrottsförbundet/SISU
 • Rädda barnen
 • Röda Korsets Ungdomsförbund
 • SIOS – Etniska organisationer tillsammans
 • SPF Seniorerna
 • Studieförbunden i samverkan
 • Svenska Röda Korset
 • Svenska kyrkan
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sveriges Kristna Råd
 • Sveriges Stadsmissioner