Artikel från Justitiedepartementet

Stöd till Grekland och diskussion om coronaviruset på EU:s inrikesministermöte

Publicerad

När inrikesminister Mikael Damberg träffade sina EU-kollegor i Bryssel 13 mars diskuterade de situationen vid den grekiska gränsen mot Turkiet och civilskydd med anledning av det nya coronaviruset.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Situationen vid EU:s yttre gräns

På mötet följde ministrarna upp förra veckans extrainsatta rådsmöte om situationen vid EU:s yttre gräns mot Turkiet, med fokus på behoven i Grekland. Alla medlemsländer uttryckte solidaritet med Grekland och var beredda att på olika sätt bidra till att stödja landet i den svåra situationen.

Civilskydd med anledning av det nya coronaviruset

Många medlemsstater har vidtagit olika åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset. Under den informella delen av mötet diskuterade inrikesministrarna hur EU:s medlemsländer bättre och snabbare kan dela information, kunskap och erfarenheter om olika åtgärder för att hantera utbrottet.

Inrikesminister Mikael Damberg representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.