Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Strategisk innovation och den gröna given på EU:s ministerråd för konkurrenskraft

Publicerad

När EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möttes i Bryssel 27-28 februari stod en hållbar industripolitik och strategisk innovation i fokus. Forskningsminister Matilda Ernkrans företrädde Sverige.

Torbjörn Haak och Matilda Ernkrans
Forskningsminister Matilda Ernkrans företrädde Sverige på EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor. Foto: Europeiska unionens råd

Strategiskt innovationsprogram

Ministrarna enades om ett förslag till ett strategiskt innovationsprogram från Europeiska institutet för innovation och teknik.

– Vi behöver ta ytterligare steg inom den europeiska forsknings- och innovationspolitiken och det gör vi i och med det beslut vi har fattat i dag. Det ger EU bättre möjligheter att samverka mellan forskning, innovation och högre utbildning. För Sverige spelar beslutet inte minst en viktig roll för de de kreativa näringarna där Sverige är ett av de länder i EU som ligger långt framme, sa forskningsminister Matilda Ernkrans i samband med mötet.

Internationellt samarbete inom forskning och innovation

Forskningsministrarna debatterade EU:s strategi för internationellt samarbete inom forskning och innovation.

En av frågorna handlade om möjligheterna till internationellt samarbete inom forskning och innovation inom EU:s nya ramprogram för forskning Horisont Europa och möjligheten för länder att delta som inte är med i EU.

Den europeiska gröna given

På mötet diskuterade ministrarna den så kallade gröna given med fokus på EU:s industriella utveckling. Diskussionen ägde rum inför att EU-kommissionen planerar att presentera ett förslag till industristrategi och en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi senare i vår.
Tillgången till resurser, stöd till forskning och innovation, EU:s handlingsplan för batterier, den digitala teknikens möjligheter, energieffektivitet och återvinning är exempel på frågor som rymdes inom ramen för den gröna givens industridiskussion.

Rapport om EU:s inre marknad och beslut om förbättrad lagstiftning

EU-kommissionen presenterade en rapport om den inre marknaden.
Ministrarna antog rådslutsatser om ett förslag från ordförandeskapet om bättre lagstiftning. Slutsatserna uppmanar EU-kommissionen att arbeta mer aktivt med att utvärdera konsekvenser och att granska reglers effektivitet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraft 27-28 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.