Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Amanda Lind deltar på videomöte med EU:s kulturministrar

Publicerad

Idag den 8 april håller EU:s kulturministrar ett informellt möte via videolänk. På mötet kommer ministrarna att utbyta erfarenheter om det nya coronavirusets effekter på kultur- och medieområdet.

Kulturminister Amanda Lind deltar på mötet där ministrarna ska utbyta erfarenheter angående det nya coronavirusets effekter på kultur- och medieområdet. Amanda Lind kommer bland annat att redogöra för de insatser som vidtagits i Sverige och lyfta betydelsen av att fokusera på kulturens och mediernas överlevnad och frihet i alla EU-länder.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.