Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Amanda Lind deltar på videomöte med EU:s kulturministrar

Publicerad

Idag den 8 april håller EU:s kulturministrar ett informellt möte via videolänk. På mötet kommer ministrarna att utbyta erfarenheter om det nya coronavirusets effekter på kultur- och medieområdet.

Kulturminister Amanda Lind deltar på mötet där ministrarna ska utbyta erfarenheter angående det nya coronavirusets effekter på kultur- och medieområdet. Amanda Lind kommer bland annat att redogöra för de insatser som vidtagits i Sverige och lyfta betydelsen av att fokusera på kulturens och mediernas överlevnad och frihet i alla EU-länder.