Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Covid-19 på agendan när Unescos kulturministrar möttes digitalt

Publicerad

Den 22 april hölls en videokonferens med Unescos kulturministrar för att utbyta erfarenheter kring hur covid-19 drabbat kultursektorn och vilka lösningar man föreslagit för att dämpa de negativa effekterna. Syftet var att identifiera behov och politiska åtgärder för att kunna minska det nya coronavirusets effekter både på kort och lång sikt. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind deltog på mötet från Stockholm.

Amanda Lind sitter vid ett bord och tittar mot en skärm.
Amanda Lind deltog i Unescos digitala kulturministermöte för att tillsammans med övriga medlemsstater identifiera behov och politiska åtgärder i syfte att minska det nya coronavirusets effekter, på kort och lång sikt. Eva Rehbinder/Regeringskansliet

Spridningen av covid-19 har påverkat kultursektorn på regional, nationell och lokal nivå över hela världen. Risken finns att den även kommer påverkas på lång sikt eftersom de åtgärder som vidtagits av många länder för att hindra pandemin har bidragit till att drastiskt begränsa tillgången till kultur och försvagat det kulturella ekosystemet som helhet. Detta leder till betydande ekonomiska följder för den kulturella och kreativa industrin.

Unesco bjöd därför in sina medlemsstater till en videokonferens för att dela erfarenheter om krisens inverkan på kultursektorn och redogöra för de åtgärder som har initieras i syfte att kunna förutse följderna av krisen i sin helhet, och för att Unesco ska kunna stötta medlemsstaterna i deras stödåtgärder.

Under mötet framhölls att internationellt samarbete och mellanstatlig dialog är viktigare än någonsin för att vi ska kunna förena våra ansträngningar och skapa en gemensam förståelse, analys och väg framåt.

- Kulturen och konsten behövs nu mer än någonsin. Därför måste vi gå samman i ansträngningarna för att försvara öppna och demokratiska samhällen, där konstnärer och kulturutövare kan arbeta under fria, rättvisa och säkra förhållanden och där konstnärlig frihet skyddas och främjas, sa Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Den 21 november 2019 träffades Unescos kulturministrar för det första kulturministermötet på 21 år. Som en uppföljning till det bjöd Unesco in till digitalt ministermöte, med anledning av spridningen av covid-19 och hur det drabbar kultursektorn.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag
  • Begränsa oro, bland annat genom information
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle