Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ledarna diskuterade ekonomisk återhämtning

Publicerad

Först och främst är det nya coronaviruset en fara för människors liv och hälsa. Men det har också inneburit allvarliga konsekvenser för jobb och ekonomi, både globalt och i Sverige.
Ekonomisk återhämtning efter coronakrisen var temat när statsminister Stefan Löfven träffade sina EU-kollegor på ett videomöte den 23 april.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Coronaviruset har drabbat vår världsdel hårt och samarbetet och solidariteten i EU har prövats. Det är till exempel svårt att upplåta intensivvårdsplatser innan man vet hur mycket man behöver själv och EU-samarbetet räknades ut i början av krisen. Men Sverige behöver ett starkt EU där vi håller ihop, för ekonomin och välfärden och med ett starkt EU kan vi även bekämpa klimatförändringarna, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

–  Nu står vi inför ytterligare en utmaning och det är att komma tillbaka. På mötet idag har vi givit EU-kommissionen i uppdrag att kartlägga behovet av och föreslå en återhämtningsfond för EU. Med likasinnade har vi lagt fram krav på den här fonden, det ska till exempel vara lån med högt ställda krav på återbetalning.

Stats- och regeringscheferna diskuterade vad EU-länderna kan göra tillsammans för att stärka den inre marknaden, hur en ekonomisk hjälpfond ska se ut och vad EU ska göra för att stötta andra drabbade länder, bland annat i närområdet och i Afrika.

Detta var det fjärde videomötet sedan coronautbrottet. De tidigare ägde rum 10, 17 och 25 mars.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.