Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ledarna möts om ekonomisk återhämtning

Publicerad

På torsdag 23 april har statsminister Stefan Löfven ett videomöte med EU:s stats- och regeringschefer. De ska diskutera hur EU ska återhämta sig efter coronakrisen.

Stefan Löfven står vid ett podium. Bakom finns svenska flaggan och EU-flaggan.
Statsminister Stefan Löfven vid en pressträff i samband med ett tidigare EU-toppmöte under coronakrisen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Färdplan för återhämtning

Stats- och regeringscheferna ska diskutera vad EU-länderna kan göra tillsammans för att stärka den inre marknaden, hur en ekonomisk hjälpfond ska se ut och vad EU ska göra för att stötta andra drabbade länder, bland annat i närområdet och i Afrika. Underlag för diskussionen är en återhämtningsplan som Europeiska rådets ordförande Charles Michel har presenterat.

EU-ledarna väntas ge EU-kommissionen i uppdrag att närmare analysera EU-ländernas behov av ekonomiskt stöd och lägga fram ett förslag till plan som är i proportion till medlemsländernas behov.

Plan för att lätta på restriktioner

Mötet kommer också att handla om färdplanen om att lätta på restriktionerna för att hindra smittspridning som Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterat.

Detta är det fjärde videomötet EU:s stats- och regeringschefer har sedan coronautbrottet. De tidigare mötena ägde rum 17, 10 och 25 mars.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om videomötet i Europeiska rådet 23 april

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Mer om Sveriges arbete i EU

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.