Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

EU:s idrottsministrar diskuterar det nya coronavirusets påverkan på idrott

Publicerad

Det nya coronaviruset har stor påverkan på idrotten. Den 21 april samlades EU:s idrottsministrar för att diskutera det nya coronavirusets inverkan för medlemsländerna. Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och minister med ansvar för idrottsfrågorna deltog i mötet.

Växande oro för den globala spridningen har lett till att idrottsevenemang i hela världen har skjutits på framtiden. Men viruset påverkar i vidare mening, bland annat har idrottsevenemang på lokal och gräsrotsnivå begränsats eller stoppats och individuella träningsmöjligheter har påverkats.

Det kroatiska ordförandeskapet bjöd därför in till videomötet för att utbyta information och dela med sig av de olika ländernas erfarenheter av de åtgärder som hittills satts in. Under mötet diskuterades också framtida åtgärder för att nå framgång och därmed minimera de skador som idrottssektorn utsätts för.

Med detta samarbete på EU-nivå, genom att dela erfarenheter, goda exempel och förslag på hur man kan hantera det nya coronaviruset påverkan på idrotten, vill man bidra till att tillsammans övervinna denna komplexa utmaning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.