Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Kampen mot covid-19 och dess effekter på demokratin

Publicerad

Hur påverkar kampen mot coronaviruset det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter och främja demokrati?
Som en del av regeringens demokratisatsning har Sverige tagit initiativ till en serie digitala möten för att bidra till den globala debatten kring dessa frågor.

Utrikesminister Ann Linde i videkonferens med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Annika Ben David, Michelle Bachelet, Eamon Gilmore, Christos Giakoumopoulos och Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
Utrikesminister Ann Linde i videokonferens med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Annika Ben David, Michelle Bachelet, Eamon Gilmore, Christos Giakoumopoulos och Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Christian Ugge/Regeringskansliet

Idag deltog utrikesminister Ann Linde och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson i ett digitalt möte tillsammans med representanter för fyra centrala mellanstatliga organisationer:

  • FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet
  • EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, Eamon Gilmore
  • Europarådets generaldirektör för MR och rättsstatens principer, Christos Giakoumopoulos
  • Ingibjörg Sólrún Gísladóttir chef för OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR)

Syftet med mötet var att bidra till det globala samtalet om riskerna för att bekämpningen av covid-19 leder till eller används som svepskäl för otillbörliga inskränkningar i de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer. I nästa steg planeras möten med både nationella och internationella civilsamhällesorganisationer och andra länder. Den svenska starka rösten till försvar för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer tystnar inte under pandemin. Demokratisatsningen drivs vidare, under förändrade omständigheter och med förändrade förutsättningar.