Innehållet publicerades under perioden

-

Näringsministern om korttidspermittering

Publicerad

Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. Näringsministern kommenterar åtgärden.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– När krisen drabbar ditt företag hjälps vi åt. Företaget, löntagarna och staten hjälps åt för att bära lönekostnaden genom den här väldigt svåra krisen. Mer information finns att hitta på verksamt.se och på Tillväxtverket.se. Undan för undan kommer vi att sätta ut ännu mer information så att du vet hur det går att använda, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.