Innehållet publicerades under perioden

-

Näringsministern om likviditetsförstärkning via skattekontot

Publicerad

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar åtgärden.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– När coronakrisen drabbar företaget och dess likviditet kan du få hjälp via skattekontot med likviditetsförstärkning. Det gäller retroaktivt från 1 januari och mer information, både om likviditetsförstärkningen och vilka regler som gäller, finns att få på Skatteverket.se, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.