Näringsministern om likviditetsförstärkning via skattekontot

Publicerad

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar åtgärden.

– När coronakrisen drabbar företaget och dess likviditet kan du få hjälp via skattekontot med likviditetsförstärkning. Det gäller retroaktivt från 1 januari och mer information, både om likviditetsförstärkningen och vilka regler som gäller, finns att få på Skatteverket.se, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.