Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Samtal med museer och scenkonstinstitutioner med statlig finansiering med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

Den 17 april höll Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, ett möte med museer och scenkonstinstitutioner med statlig finansiering med anledning av det nya coronaviruset. Syftet med mötet var att regeringen skulle få en tydligare lägesbild av virusspridningens konsekvenser för aktörerna idag och på längre sikt.

Ministern sitter med ett tio-tal personer vid ett konferensbord
– Det råder inga tvivel om att coronavirusets spridning har lett till en svår situation för många och att läget på många håll är akut, sa Amanda Lind om mötet Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under mötet bjöds institutionerna in att redogöra för sin situation på kort och lång sikt. Samtliga deltagare vittnade om ett svårt ekonomiskt läge som man redan nu kan se lär få konsekvenser för lång tid framöver. De statliga kulturinstitutionerna har inte bara stor betydelse för kultursektorn, samhället och medborgarna. De är även viktiga aktörer för infrastrukturen inom sina respektive områden i rollen som arbetsgivare, uppdragsgivare och beställare. Museerna är dessutom mötesplatser och kunskapsinstitutioner för allmänheten och skolor och de statliga eller statligt stödda kulturverksamheterna är ett stöd för regionala och lokala institutioner i hela landet genom till exempel filialverksamhet, utlån och kunskapsstöd.

– Det råder inga tvivel om att coronavirusets spridning har lett till en svår situation för många och att läget på många håll är akut. Som kulturminister följer jag noga utvecklingen. Vi är fortfarande mitt i pandemin och läget förändras hela tiden. Fredagens möte var viktigt och jag kommer även fortsatt ha en nära dialog med kulturinstitutionerna för att diskutera behoven och åtgärder framåt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Med på mötet var representanter från Kungliga Operan, Kungliga Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholm Slottsteater, Unga Klara, Berwaldhallen, Skansen, Nordiska Museet, Tekniska museet, Arbetets museum, Prins Eugenes Waldemarsudde, Thielska galleriet, Millesgården, Nationalmuseum, Moderna museet, Scenkonstmuseet, Statens historiska museer, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens museer för världskultur, Naturhistoriska riksmuseet och Statens centrum för arkitektur och design.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.