Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Samtal om begravningsfrågor med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

Den 24 april höll Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor, ett möte med aktörer inom begravningsverksamheten. Syftet med mötet var en dialog om krisberedskap och eventuella extra insatser.

Amanda Lind sitter vid ett bord i ett konferensrum och talar med aktörer inom begravningsverksamheten.
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor, mötte aktörer inom begravningsverksamheten den 24 april i syfte att föra dialog om krisberedskap och eventuella extra insatser. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

- Begravningsverksamheten i Sverige fungerar väl men är just nu under högre tryck än normalt. Jag uppskattar att få de centrala aktörernas bild av situationen och ser hur alla gör sitt yttersta för att respektfullt möta människor i sorg i den här krävande situationen, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Med på mötet var Svenska Kyrkan Kyrkokansliet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Stockholms Stad Kyrkogårdsförvaltningen, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, FONUS samt Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.