Utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken förlängs

Publicerad

Regeringen har beslutat att utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken ska få förlängd utredningstid. Uppdraget ska slutredovisas den 30 juni 2020.

I november 2019 tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att analysera och bedöma rättsläget kring frågan om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Utredningen kan komma att bidra med underlag till den pågående reformeringen av myndigheten.

Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats senast den 29 maj 2020. Regeringen har nu beslutat att förlänga utredningstiden till den 30 juni 2020.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.