Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Videomöte mellan EU:s försvarsministrar

Publicerad

Den 6 april genomfördes ett möte via videolänk mellan EU:s försvarsministrar. Försvarsministrarna diskuterade den aktuella lägesbilden och nationella åtgärder med anledning av covid-19. Försvarsminister Peter Hultqvist deltog på videolänk på plats i Stockholm.

Försvarsminister Peter Hultqvist under mötet med EU:s  försvarsministrar.
Försvarsminister Peter Hultqvist under EU:s försvarsministermöte den 6 april som genomfördes som ett videomöte med anledning av spridningen av coronaviruset. Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

Försvarsministrarna förde informella diskussioner om militära implikationer av covid-19, inklusive försvarsmaktens roll i hanteringen av covid-19 och pandemins påverkan på EU:s militära insatser och träningsmissioner.

Ministrarna informerande varandra om det stöd som respektive lands försvarsmakt bistod med i den nationella hanteringen av covid-19, såsom med fältsjukhus, stöd av militär sjukvårdspersonal, transporter av insjuknade patienter och logistiskt stöd. Därtill diskuterades olika förslag på hur EU:s utrikestjänst och EU:s militära stab kunde bistå medlemsstaterna, exempelvis vid behov med koordinering av informationsutbyte och effektiv kommunikation.

Vidare diskuterade försvarsministrarna covid-19:s effekter på EU:s militära insatser och träningsmissioner. I detta sammanhang framhölls behovet av fortsatt närvaro i insatsområdena samtidigt som ministrarna underströk vikten av att säkerställa hälsan för EU:s utsända personal och utföra uppdragen på ett säkert sätt.

Det fanns en samsyn bland försvarsministrarna att EU måste motverka aktörers försök att främja sin agenda genom desinformation, propaganda och andra hybridhot. I covid-19:s spår ses en desinformationskampanj riktad mot EU och dess medlemsstater. Försvarsministrarna framhöll att EU och dess medlemsstater behöver långsiktig motståndskraft och samordnad strategisk kommunikation.

Mer om EU:s försvarsministermöte den 6 april

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikes frågor, FAC

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.