Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Anna Hallberg och Hans Dahlgren samlade näringsliv och fackföreningar för samtal om handelsrelationen till Storbritannien

Publicerad

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och EU-minister Hans Dahlgren samlade företrädare från Sveriges näringsliv och de fackliga organisationerna för att diskutera den framtida handelsrelationen mellan EU och Storbritannien.

Anna Hallberg och Hans Dahlgren
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och EU-minister Hans Dahlgren Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och nu pågår förhandlingar om Storbritannien och EU:s framtida handelsrelation. Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och fler än 60 000 jobb i Sverige understöds av exporten till Storbritannien.

– De pågående förhandlingarna sker under stor tidspress och det är inte säkert att vi får det resultat vi önskar. Men även med ett bra förhandlingsresultat kommer det att bli mindre smidig handel än idag, säger Anna Hallberg.

På mötet, som skedde över videolänk den 11 maj, diskuterades också den pågående coronapandemins effekter på svensk export och handel med omvärlden.

Kontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00