Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Demokratisatsningen – perspektiv från svenska civilsamhällesorganisationer

Publicerad

Den 26 maj stod utrikesminister Ann Linde och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson värdar för ett möte med svenska civilsamhällesorganisationer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i ljuset av covid-19-pandemin.

Mötet är den andra delen i en serie samtal som regeringen har initierat för att diskutera hur hanteringen av det nya coronaviruset påverkar det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter och främja demokrati och rättsstatens principer. I den första delen bjöds aktörer från flera mellanstatliga organisationer in. I kommande möten planeras för deltagande av både internationella civilsamhällesorganisationer och likasinnade länder.

- Vi har inlett den här serien samtal för att lyfta riskerna för att åtgärderna mot covid-19 leder till otillbörliga inskränkningar i de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer. Eller rent av används som svepskäl för att kränka de mänskliga rättigheterna”, inledde utrikesminister Ann Linde. Hon fortsatte: ”Det viktigaste är att säkerställa ansvarsutkrävande och dialog. Här är ert arbete oerhört viktigt. Civilsamhället inklusive MR-försvarare måste ha en stark röst under dessa exceptionella tider.”

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, pekade på att covid-19-pandemin innebär en enorm belastning för alla länder, men särskilt för de som redan präglades av svag styrning, fattigdom, ojämlikhet eller konflikt, och på risken att covid-19-krisen också blir en kris för demokrati och mänskliga rättigheter.

- Vi ser nu hur avgörande de multilaterala organisationernas arbete är. Deras arbete vore inte möjligt utan det stora finansiella och politiska stödet som kommer från en ganska liten grupp länder, där Sverige ingår. Nu gäller det att få med fler länder i detta arbete och tillsammans skapa positiv förändring, sa Peter Eriksson under mötet.

De deltagande organisationerna var Amnesty Sverige, Civil Rights Defenders, Kvinna till kvinna, Reportrar utan gränser, Union to union, MR-fonden och RFSL. Flera uttryckte uppskattning för regeringens arbete. Bland annat nämndes Sveriges snabbfotade agerande genom utvecklingssamarbetet och utrikesministerns starka engagemang och kommunikation i MR-frågor. Organisationerna kom med ett antal konkreta rekommendationer om fortsatt svenskt agerande.

Läs mer om demokratisatsningen här: Demokratisatsningen tar form 

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.