Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Folkhälsomyndighetens åldersgräns för riskgrupper kvarstår

Publicerad

Tisdagen den 26 maj höll socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson en gemensam pressträff. Där informerades om att Folkhälsomyndigheten löpande har följt kunskapsläget och övervägt om åldersgränsen för när man ska räknas som riskgrupp bör justeras. Myndigheten gör fortsatt bedömningen att den bör ligga kvar på 70 år.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskilda råd för personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. De innebär fortsatt att i största möjliga mån minimera sina nära fysiska kontakter med andra människor.

Gerneraldirektör Johan Carlsson betonade att det är viktigt att upprätthålla sociala kontakter och minska ensamheten bland äldre för att bibehålla hälsa och livskvalitet.

Eftersom droppsmitta överförs vid nära kontakter och risken ökar vid vistelse inomhus betyder det att kontakter på avstånd framför allt utomhus medför betydligt mindre risk för smitta. Detta kan därför vara ett sätt för personer i riskgrupperna att upprätthålla sociala relationer.

Besöksförbudet på äldreboenden gäller även fortsatt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personer över 70 år finns på myndighetens webbplats.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter