Försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser av covid-19 på dagordningen under EU:s försvarsministermöte

Publicerad

Peter Hultqvist deltog vid EU:s försvarsministermöte den 12 maj. Mötet ägde rum via videolänk. Vid mötet diskuterades försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser av covid-19, med särskilt fokus på de militära implikationerna av covid-19. Även Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och FN:s chef för fredsfrämjande insatser Jean-Pierre Lacroix deltog vid en del av mötet. Hultqvist betonade vikten av samarbete och gemensamma lösningar inom EU och tillsammans med partner för att hantera konsekvenserna av coronaviruset.

Vid Rådet för utrikes frågor (FAC) i försvarsministerformat den 12 maj stod försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser av covid-19 på agendan. Vid mötet följde ministrarna upp diskussionen från det informella försvarsministermötet om covid-19 som ägde rum den 6 april. Ministrarna fick en uppdatering om arbetet i den nyligen upprättade arbetsgruppen vid EU:s utrikestjänst – en så kallad task force – för informationsutbyte om nationellt militärt stöd till civila myndigheter i kampen mot covid-19. Därtill diskuterades situationen i EU:s träningsmissioner och följderna av krisen på det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Ministrarna diskuterade även hanteringen av de desinformationskampanjer som riktats mot EU och dess medlemsstater i samband med coronapandemin. De underströk att EU fortsatt behöver agera gemensamt mot spridningen av desinformation och andra försök från olika aktörer att utnyttja pandemin för egna syften.

Mer om EU:s försvarsministermöte den 12 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikes frågor, FAC

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.