Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Helena Markstedt ny statssekreterare i Näringsdepartementet

Publicerad

Regeringen har den 6 februari 2020 fattat beslut om att utse Helena Markstedt till statssekreterare i Näringsdepartementet fram till och med 21 januari 2021.

Helena Markstedt kommer senast från en tjänst som biträdande stabschef och planeringschef i statsministerns stab och kommer, från den 22 februari 2020 till som längst 18 januari 2021, tjänstgöra som statssekreterare hos Näringsminister Ibrahim Baylan i Näringsdepartementet.

Helena Markstedt ersätter statssekreterare Stina Billinger under hennes tjänstledighet. Sedan tidigare är även Emil Högberg statssekreterare hos Ibrahim Baylan.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Genvägar