Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset. För äldre, sjuka och personal inom vård och omsorg, 11 maj

Publicerad

Här kan du läsa nyheter som
berör äldre, sjuka och risk-grupper.
Texten är också för dig som
arbetar inom vård och omsorg.
Det är den tredje lätt-lästa artikeln i en serie
om Social-departementets arbete och Corona.

Det blir fler kliniska studier nu

Vi behöver lära oss mer om det nya coronaviruset.
Forskare utvecklar nya mediciner
för att bota sjukdomen covid-19.
Svenska patienter behöver medicinerna.
Därför måste det bli fler kliniska studier.
Vi behöver testa om medicinerna funkar på människor.

Regeringen har gett Vetenskaps-rådet ett nytt uppdrag.
Forskarna i gruppen Kliniska studier Sverige
ska göra fler studier i svensk hälso- och sjuk-vård.

Regionerna kan få kömiljard-pengar även om köerna inte blivit kortare

Det viktigaste just nu är att hjälpa patienter
som har covid-19 eller andra akuta sjukdomar.
Det anser regeringen.
Hälso- och sjukvården behöver därför pengar.

Kö-miljarderna är pengar som regionerna får
för att använda i vården.
I vanliga fall finns ett krav för att få pengar:
köerna i vården måste bli kortare.
Men på grund av corona-pandemin har regeringen
tagit bort det kravet i år.
Regionerna kan få pengar i alla fall.

Det ska bli lättare att få tala med någon när man är ledsen eller mår dåligt

Regeringen säger att fler kan börja må dåligt psykiskt
under corona-pandemin.
Det är därför viktigt att det är lätt att kontakta
till exempel psykiatrin.

Alla kan och vill inte gå till en mottagning.
Regeringen vill därför satsa på vård-besök via internet.
Det ska gå att tala med personal hemifrån,
via bild-skärm.
Då slipper du risken att bli smittad.

Regeringen har bett Kammar-kollegiet att
betala ut 24 miljoner kronor till regionerna.
Regionerna ska använda pengarna till att
utveckla digitala vård-möten.
Det gäller patienter med psykisk ohälsa
och deras anhöriga.

Region Stockholm, Västra Götalands-regionen
och Region Skåne får två miljoner kronor per region.
De andra regionerna får en miljon kronor var.

IVO ska analysera risker inom vård och omsorg

IVO är Inspektionen för vård och omsorg.
De har också fått ett uppdrag av regeringen.
De ska ta reda på mer om covid-19 inom vård och omsorg.
Hur bra är kvaliteten och säkerheten där
i corona-tider?

Regeringen vill att covid-19 ska få
så lite negativa följder som möjligt.
Vi ska också lära oss av den här pandemin.
Vi ska veta hur vi ska göra
om det blir en ny pandemi i framtiden.
Vi behöver mer kunskap om smittsamma sjukdomar.

IVO ska redovisa vad de kommer fram till.
Senast den 13 december 2020 ska de lämna in
en första rapport till Socialdepartementet.
Senast den 1 december ett år senare
ska de lämna in sin slut-rapport.

IVO tittar på äldre-omsorgen

IVO kommer också att göra 1000 besök
i äldreomsorgen i alla kommuner.
Det blir i slutet av april och i maj.

På så vis ska vi lära oss mer om äldreomsorgen också.
Det ska bli lättare att göra den bättre.

Fler kan få tillfällig föräldra-penning

Om vi blev tvungna att stänga förskolor och skolor
skulle en del föräldrar behöva vara hemma från jobbet.
De skulle då kunna få tillfällig föräldrapenning.
Det är nytt.

Om skolor och förskolor stänger på grund av corona
kan föräldrar få ungefär 90 procent av
det som de normalt får i tillfällig föräldrapenning.

Ny regel vid vård av barn mellan 12 och 16 år

För att få tillfällig föräldrapenning
för ett barn som är mellan 12 och 16 år
behöver du i vanliga fall ett läkar-utlåtande.
Det är för att visa att barnet har
särskilda behov av vård eller tillsyn.

Du behöver fortfarande visa
att barnet har särskilda behov.
Men du behöver inte göra det med ett läkarutlåtande.

Det här gäller till slutet av september 2020
De nya reglerna började gälla den 25 april.
Reglerna är tillfälliga.
De slutar gälla efter sista september 2020

Vilka hör till särskilt utsatta risk-grupper?

Regeringen har gett Social-styrelsen i uppdrag
att identifiera risk-grupper.
En del människor blir sjukare än andra av covid-19.
Vilka grupper har störst risk?
Vilka blir allvarligast sjuka?
De grupperna kan vi behöva skydda
mer än andra.

Socialstyrelsen berättade om det här den 17 april.
De sa att det finns grupper som kan behöva
ett särskilt skydd mot smitta.
Vissa riskerar att drabbas allvarligt av covid-19.
Andra får oftare virus-infektioner.

Socialstyrelsen jobbar vidare med frågan.
Regeringen berättar mer när de vet mer.

Det blir många fler tester för covid-19 och vi ska testa fler grupper

Folkhälso-myndigheten har tänkt ut
hur vi ska kunna testa fler människor.
De har också tittat på hur fler grupper
som är viktiga för samhället
ska kunna testas.
Det är viktigt att de kan testas
utan att vi behöver minska antalet tester
på patienter och personal i hälso- och sjukvården.

Det var regeringen som gav Folkhälsomyndigheten
uppdraget att ta fram en bra plan.

Kommuner och regioner slipper rapportera

Kommuner och regioner har mycket att göra
under corona-pandemin.
Regeringen vill göra deras arbete lite lättare.
Regeringen har därför tagit bort några krav på att
de ska rapportera för år 2020.

Det gäller fem överenskommelser mellan staten
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det här innebär att regioner och kommuner
inte behöver rapportera in uppgifter
om resultat av satsningarna.
Vissa pengar kommer också att betalas ut
tidigare än planerat.

Regeringen utser en nationell koordinator för kliniska studier om covid-19

Läkarna använder flera mediciner i dag
för att bota patienter med covid-19.
Men än så länge vet vi inte så mycket om
hur vi kan bota sjukdomen.
Det är därför väldigt viktigt att vi får mer kunskap.
Det får vi genom kliniska studier.

Sverige deltar i WHO:s projekt Solidarity Trial.
Forskare ska testa läkemedel som just nu används
till patienter med covid-19.
Svenska universitets-sjukhus är intresserade.
Personal därifrån ska vara med.

Regeringen har valt Soo Aleman till
nationell forsknings-studie-koordinator.
Aleman är över-läkare och docent.
Hon ska leda den svenska delen av WHO-projektet.