Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Samtal med delar av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

Fredagen den 24 april genomförde Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor, ett dialogmöte med ett antal civilsamhällesorganisationer. Syftet var att få en bild av hur olika verksamheter påverkas av den rådande situationen och hur befintliga stödåtgärder motsvarar civilsamhällets behov.

- Föreningslivet gör avgörande insatser för många av de som drabbas av det nya coronaviruset och dess effekter. Samtidigt ser vi att flera av civilsamhällets organisationer har svårt att upprätthålla sin löpande verksamhet och ekonomi. Därför är det viktigt för regeringen att lyssna in organisationernas behov, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Medverkande på mötet var Forum - Idéburna organisationer med social inriktning, Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd, Giva Sverige, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset samt Funktionsrätt Sverige.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.