Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Demokratisatsningen – perspektiv från internationella civilsamhällesaktörer i ljuset av covid-19

Publicerad

Den 4 juni bjöd utrikesminister Ann Linde och minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson in till ett samtal med internationella civilsamhällesaktörer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i ljuset av covid-19-pandemin.

Mötesdeltagarna konstaterade att pandemin innebar stora påfrestningar för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, men att den också medförde möjligheter till positiv förändring. Flera av deltagarna uttryckte uppskattning för att Sverige prioriterade frågorna och gav stöd till MR- och demokratiaktörer globalt. De uppmuntrade också till fortsatt arbete.

Mötet var det tredje i en serie samtal som regeringen har upprättat för att diskutera hur hanteringen av det nya coronaviruset påverkar det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter och främja demokrati och rättsstatens principer. I den första delen bjöds aktörer från flera mellanstatliga organisationer in. I den andra delen hördes perspektiv från svenska civilsamhällesorganisationer.

Vid mötet deltog Kenneth Roth (Human Rights Watch), Anne Applebaum (historiker, författare och debattör), Doug Rutzen (International Center for Not-for-Profit Law), André du Plessis (ILGA World), Nancy Northup (Center for Reproductive Rights) och Alke Boessiger (UNI Global Union). 

Läs mer om demokratisatsningen här.  

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.