Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Diskussioner om hur vi stärker Sverige i spåren av covid-19 dominerade Nationella innovationsrådets möte den 22 juni

Publicerad

Sverige har, liksom resten av världen, drabbats hårt av effekterna av covid-19. På det senaste mötet med Nationella innovationsrådet diskuterades därför hur vi säkerställer att samhället på sikt står starkare efter krisen, och hur vi kan ta vara på de möjligheter som kan uppstå då världen förändras.

 • Statsminister Stefan Löfven och Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB, minglar efter möte med Nationella innovationsrådet

  På mötet med Nationella innovationsrådet den 22 juni diskuterades bland annat hur vi säkerställer att samhället på sikt står starkare efter coronakrisen. Bilden på statsminister Stefan Löfven och Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB, är tagen vid ett tidigare tillfälle.

  Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Daniel Sachs, VD Proventus, på mingel efter möte med Nationella innovationsrådet

  Daniel Sachs, VD Proventus. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

  Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB, minglar efter möte Nationella innovationsrådet

  Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB, och statsminister Stefan Löfven. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

  Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO, minglar efter möte med Nationella innovationsrådet

  Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

  Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den 22 juni träffades Innovationsrådet i ett digitalt möte lett av statsminister Stefan Löfven. I mötets första del berättade EU-kommissionären Frans Timmermans om hur återhämtningen i Europa måste gå hand i hand med satsningar på hållbarhet och grön omställning. Därefter följde en bordsrunda där ledamöterna delade erfarenheter från coronakrisen och idéer om vad som bör göras för att säkerställa att Sverige fortsätter att utvecklas som ett av världens mest innovativa, hållbara samt konkurrenskraftiga länder.

Efter mötet bad vi några av ledamöterna att kommentera hur de ser på lärdomar från krisen och deras tankar om vägen framåt.

Vilka erfarenheter anser du att vi som land bör ta med oss från coronakrisen?

Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB:

– Det är tydligt att kriser som denna kräver effektiv samverkan. Kanske behöver vi nya arbetssätt. Här ser jag att vi kan bli ännu bättre på att koppla samman näringslivet och akademin med myndigheternas arbete, att dela kunskap med varandra och utveckla lösningar tillsammans.

Daniel Sachs, VD Proventus:

– För mig är det tydligt att tillit och jämlikhet skapar motståndskraft mot kriser i samhället. Det hänger samman med innovation – social sammanhållning, riskdelning och ett modernt välfärdssamhälle skapar öppenhet för förändring och gör att människor vågar tänka innovativt. Det som sker nu kanske är den största chans vi får under vår livstid att skapa ett starkare samhälle, inte bara genom satsningar på grön omställning och digitalisering utan även på jämlikhet och inkludering.

Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB:

– Krisen har visat att omställning är möjlig. Jag ser till exempel att stora delar av samhället snabbt har ställt om till att arbeta mer digitalt och på distans – inte minst min egen organisation. Här är det viktigt att vi jobbar vidare med att utveckla digitaliseringen av samhället och att vi har en bra och säker IT-infrastruktur, både ur hållbarhets- och konkurrenskraftsperspektiv.

Vad tycker du bör göras för att Sverige ska fortsätta vara ett av världens mest innovativa länder även efter krisen?

Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB:

– Det absolut viktigaste är att vi fortsätter att investera i forskning och innovation. Behovet av att satsa på det får inte komma i andra hand när vi talar om återhämtningen. Därför blir den kommande forskningspolitiska propositionen oerhört viktig.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO:

– Min förhoppning är att vi kommer ur krisen med en mer samlad kompetensförsörjningspolitik. Vi bör ta tillfället i akt och satsa på kompetensutveckling och kunskap i återhämtningen, så att arbetstagare, företag och myndigheter kommer ut med högre kompetens än innan krisen.

Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB:

– Jag ser att Sverige ska fortsätta satsa på hållbara lösningar för att vi ska kunna positionera oss som ledande innovationsland. Det är också helt i linje med hur man tänker inom EU, att satsningar på grön omställning måste vara en integrerad del av återhämtningen. Här har Sverige chans att ta en ledarroll.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.