Innehållet publicerades under perioden

-

Energisektorns bidrag till återhämtningen på EU-möte

Publicerad

När EU:s energiministrar möts i en videokonferens 15 juni står energisektorns bidrag till återhämtningen efter coronapandemin på agendan.

Anders Ygeman, regeringskansliets pressbild
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar när EU-ländernas ministrar med ansvar för energifrågor möts via video 15 juni. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Ekonomisk återhämtning och gröna given

Vid det informella videomötet för energiministrar ska energiminister Anders Ygeman och hans kollegor från övriga EU-länder diskutera ekonomisk återhämtning och den gröna given. Diskussionen kommer att fokusera på kommande investeringar för att möta energimålen för 2030, energiomställningen samt förväntade utmaningar under återhämtningsprocessen.

Regeringen anser att den pågående krisen och åtgärder för återhämtning av ekonomin måste hanteras parallellt med åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Investeringar i energiomställningen kan bidra till tillväxt och konkurrenskraft då efterfrågan på nya produkter och tjänster för ett fossilfritt energisystem ökar. Den gröna given måste därför omsättas i konkreta beslut med reviderade energi- och klimatmål för 2030. Dessa ska gå hand i hand med strävan att skapa mer hållbar tillväxt där fossila bränslen fasas ut för att uppnå klimatneutralitet i alla medlemsstater senast 2050.

Konsekvenserna av pandemin understryker behovet av en ambitiös energipolitik. Kostnadseffektiva styrmedel, till exempel högt pris på koldioxid, kan skapa incitament för industrin och andra sektorer i hela EU att investera och bygga konkurrenskraft baserat på innovation och lokala lösningar som minskar utsläppen från fossila bränslen.

Energiminister Anders Ygeman representerar Sverige på mötet.

Mer om mötet 15 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.