Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget på videotoppmöte

Publicerad

På midsommarafton deltar statsminister Stefan Löfven i ett videomöte med sina stats- och regeringschefskollegor. EU:s långtidsbudget för 2021–2027 kommer att dominera diskussionen men de kommer även att ta upp brexit.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven deltar i Europeiska rådets videomöte 19 juni. EU:s budgetram för perioden 2021-2027 är mötets huvudfråga. Foto: NInni Andersson/Regeringskansliet

EU:s långtidsbudget för 2021–2027

I slutet av maj la EU-kommissionen fram ett uppdaterat för slag till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och förslag på åtgärder för att hjälpa de länder som drabbats hårt av coronautbrottet, ett så kallat återhämtningsinstrument.

På mötet ska EU-ledarna för första gången diskutera det nya förslaget till långtidsbudget. De ska bland annat ta upp hur stor budgeten ska vara, hur den ska finansieras och rabatter för länder som är nettobetalare.

För att stötta drabbade länder föreslår EU-kommissionen också ett återhämtningsinstrument. Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera om stödet till återhämtning ska ges i form av lån eller bidrag, vem som ska få stöd, hur stort stödet ska vara och hur länge det ska betalas ut.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om Europeiska rådets videomöte 19 juni

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.