Artikel från Miljödepartementet

Grön återhämtning på miljöministermöte

Publicerad

När miljö- och klimatminister Isabella Lövin deltar i ett videomöte med EU-kollegorna 23 juni ska de diskutera hur miljöpolitiken kan bidra till återhämtningen efter coronakrisen.

Porträttbild utomhus vid vatten på Isabella Lövin.
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

På videokonferensen ska ministrarna diskutera hur EU:s återhämtning efter coronautbrottet kan bidra till att EU blir mer hållbart och motståndskraftigt. Diskussionen kommer att kretsa kring handlingsplanen för cirkulär ekonomi, strategin för biologisk mångfald och EU:s klimatlag.

Regeringen anser att EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och EU:s kommande kemikaliestrategi är viktiga delar i den gröna återhämtningen.

EU:s strategi för biologisk mångfald

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen ett meddelande om en strategi för biologisk mångfald till 2030.

Regeringen stödjer att EU-kommissionen presenterar ett förslag på en EU-strategi. En rik biologisk mångfald med välfungerande ekosystemtjänster bidrar till välfärd, ekonomi och hälsa, anser regeringen. När våra samhällen ska återhämta sig är det nödvändigt att beakta både skydd och nyttjande av naturen, också för att stärka motståndskraften inför framtida kriser.

Klimatlag för EU

Regeringen välkomnar att den gröna given och målet om klimatneutralitet till 2050 är vägledande för EU:s återhämtning. Regeringen avser verka för att dessa målsättningar omsätts till konkreta och konsekventa återhämtningsåtgärder.

Ambitiösa klimatåtgärder kommer vara en viktig komponent för att förverkliga den stora potentialen i EU:s gröna återhämtning, anser regeringen. En ambitiös klimatlag med ett skärpt 2030-mål till minst minus 55 procent jämfört med 1990 års nivåer är ett betydelsefullt bidrag till detta.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet.

Kommenterad dagordning för mötet 23 juni

Mer om mötet 23 juni

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.