Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset. För äldre, sjuka och vård och omsorgspersonal, 26 juni

Här kan du läsa nyheter om
corona-viruset och sjukdomen covid-19.

Fram till 31 augusti är det förbjudet
att besöka äldre-boenden

Regeringen har bestämt sig för att förlänga
besöks-förbudet på äldreboenden.
Det beror på coronaviruset och risken för smitta.
Förbudet gäller nu fram till den 31 augusti.

Äldreboendena kan i vissa väldigt speciella fall
göra undantag och säga ja till besök.
Regeringen har bett Social-styrelsen att ta fram
tydligare regler för det.

Nu kan du få ersättning
för att undvika att bli smittad
om du tillhör en riskgrupp eller är anhörig

Från 1 juli 2020 kan du få ersättning
för att undvika att bli smittad av coronaviruset.
Det gäller dig som tillhör en riskgrupp.
Det gäller också om du är rädd för att smitta en anhörig
som hör till en riskgrupp.

Du kan få högst 804 kronor per dag.

Så får du resa i sommar

Sedan 13 juni kan du resa runt i Sverige
om du inte har några symtom på covid-19.
De senaste veckorna har inte lika många
behövt vård på sjukhus på grund av covid-19.
Flera regioner har också kunnat
testa och smitt-spåra fler.

I sommar är det viktigt att du är försiktig.
Håll avstånd till andra.
Läget är fortfarande allvarligt.

Reglerna om trängsel är kvar
på caféer och restauranger, till exempel.
Rekommendationerna för riskgrupper är också kvar.

Vi har alla ett stort eget ansvar.
Om fler blir svårt sjuka igen
kan det bli strängare regler.
I så fall ger regeringen ny information.

Myndighet ska ta reda på hur
covid-19 påverkar social-tjänsten

Hur har det gått för socialtjänsten under pandemin?
Hur kommer det att gå för deras verksamheter om ett år?
Regeringen har bett Myndigheten för vård- och omsorgs-analys
att undersöka det.

De ska analysera vad pandemin betyder för
socialtjänstens individ- och familje-omsorg.

Kommunerna får 30 miljoner kronor
för att göra det bättre för äldre

Pandemin är särskilt jobbig för äldre personer.
Det är svårt att inte få träffa andra.
Många äldre lider av att vara isolerade.
De riskerar att må dåligt av det i efterhand också.

Regeringen har gett 30 miljoner kronor till kommunerna
för att de ska göra något åt det här.
Kommunerna kan använda pengarna till
digitala lösningar för äldre.
Det skulle kunna vara surf-plattor.
Då kan de som bor på äldreboenden
umgås med sin familj via Skype,
till exempel.

Socialstyrelsen ska analysera
statistik över döda

Hur rapporterar vi dödsfall i Sverige
under pandemin?
Hur gör de i andra länder?

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera det.
Socialstyrelsen ska också jämföra statistik mellan
regioner och kommuner i Sverige, bland annat.

Regeringen satsar 5,9 miljarder kronor
på att testa och smittspåra fler

Regeringen vill att vi i Sverige
testar och smittspårar mycket mer.
Det har Folkhälso-myndigheten fått i uppdrag.
Tillsammans med regionerna och läns-styrelserna
ska de se till att vi kan få i gång
testning i stor skala.

Kommunerna får fullt ansvar för
tillsyn av smitt-skydd på serveringar

Det måste vara tryggt och säkert
att gå ut och äta och dricka.
Det är väldigt viktigt att vi tillsammans ser till
att minska riskerna för ännu mer spridning
av coronaviruset.

Regeringen har gett 82 miljoner kronor till kommunerna.
De pengarna ska kommunerna använda till
tillsyn av smitt-skydd på serverings-ställen.
Kommunerna ska ansvara för hela processen,
från inspektion till beslut.

Du som arbetar med tillsyn inom kommunen
kanske har frågor om smittskydd.
Smittskydds-läkaren kommer att
ge goda råd vid behov.

Vård-givare kan få betalt
för digital vård

För dig som är patient

Det är bra om du som är patient
kan ha kontakt med vården via
telefon, surf-platta eller dator.
Det är inte alltid nödvändigt att gå till
en vård-central eller sjukhus.
På så vis minskar vi risk för smitta.

För dig som är vårdgivare

Regeringen har bestämt att vårdgivare
kan få betalt för digitala vård-kontakter
på nationella taxan.
Det här är en tillfällig lösning.

Kolla hur det är i din region.
Det är upp till varje region att själv besluta
om de vill använda sig av digitala vårdkontakter.
Regionen och vårdgivarna ska i så fall
komma överens om ersättning.

Hur påverkas cancer-patienter
av covid-19?

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen
att analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19.
Hur går det för personer med cancer
som får covid-19?

Är det annorlunda för dem
jämfört med andra grupper?
Spelar åldern någon roll?
Det finns många frågor att reda ut.

Redovisnings-datum skjuts upp

Socialstyrelsen har många myndighets-uppdrag.
För några uppdrag skjuts redovisningsdatumen upp.
Det beror på pandemin.

Regeringens strategi för vaccin

För regeringen är det väldigt viktigt att vi är säkra på
att Sverige får vaccin mot covid-19
när ett bra vaccin är klart.
Regeringen har därför en vaccin-strategi.

Strategin har tre delar:

  1. Regeringens internationella arbete.
  2. En samordnare för vaccin.
  3. En nationell vaccinations-plan.

Det är Folkhälsomyndigheten som har fått i uppdrag
att ta fram en vaccinationsplan för Sverige.

Richard Bergström är ny vaccin-samordnare.

Han lämnar en första del-rapport redan i augusti.

Uppdraget pågår till år 2022.

Info-material om barn och unga
som är särskilt känsliga för infektioner

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att
skriva ett informations-material.
De ska sedan sprida materialet till hälso- och
sjukvården och elev-hälsan.

Det handlar om hur vi kan minska risken för smitta
bland barn och unga som är särskilt infektions-känsliga.
Informationen ska hjälpa dig som jobbar
inom elevhälsan eller vården.

Socialstyrelsen ska hjälpa till med sin
kunskap och erfarenhet.
De ska också hjälpa till att sprida materialet.