Militära insatser, Pesco och samordningen av resurser under coronakrisen

Publicerad

När försvarsminister Peter Hultqvist träffar sina EU-kolleger via videolänk den 16 juni ska de diskutera EU:s militära insatser, försvarsinitiativen inom ramen för EU:s permanenta strukturerade samarbete på försvarsområdet, Pesco, och samordning av resurser i pandemins spår.

Pter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i videomötet 16 juni mellan EU-ländernas försvarsministrar. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s militära insatser

Under mötet ska försvarsministrarna diskutera coronautbrottets effekter på EU:s insatser och träningsmissioner. EU:s insatser bidrar till säkerhet och stabilisering i både EU:s närområde och i andra delar av världen.

Regeringen välkomnar en fortsatt koordinerad hantering av effekterna som corona har på EU:s insatser och träningsmissioner och anser att EU:s krishanteringsinsatser är av stor vikt även under rådande omständigheter så långt det är möjligt med hänsyn till liv och hälsa.

EU:s försvarsinitiativ och Pesco

Försvarsministrarna ska även diskutera försvarsinitiativen och Pesco och vikten av att projekten ska stärka varandra. Pesco ska utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter och erbjuder ett ramverk för samarbetet.

Regeringen stödjer arbetet med samstämmighet mellan försvarsinitiativen, så länge initiativens olika legala grunder respekteras.

Samordning av resurser i pandemins spår

Hur resurser samordnas bäst i pandemins spår kommer också att vara ett ämne som ministrarna ska behandla.

Regeringen välkomnar en diskussion av de försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenserna och vilka lärdomar som kan dras av pandemin.

Försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige på mötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video. De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 16 juni

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 16 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om Sveriges arbete i EU

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.